Els Ministrils del Rosselló
ELS MINISTRILS DEL ROSSELLÓ
MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR DE CATALUNYA
MUSIQUES TRADITIONNELLES ET POPULAIRES DE CATALOGNE